Бидний тухай

Хүн амд эрүүл аж төрөх зан үйлийг хэвшүүлэх, эрүүл мэндийг дэмжих, эрүүл мэндийн боловсрол олгох Засгийн газрын мөрийн хөтөлбөрийн бодлого, үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх, төр болон төрийн бус байгууллагад дэмжлэг үзүүлэх, эрүүл мэндийн сэтгэл зүйг хөгжүүлэх зорилгоор 2012 онд Кабелийн сувгийн үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг авсаны үндсэн дээр үйл ажиллагаагаа явуулж байна.

Иргэн бүр эрүүл байвал эх орон минь цэцэглэн хөгжих билээ

00
Дуудаж байна
Түр хүлээнэ үү